Bestyrelsesarbejde

En professionel bestyrelse er et aktiv, som tilfører virksomheden erfaringer og kompetencer, som dens daglige organisation ikke – eller kun i begrænset omfang – besidder. Bestyrelsen er også en konstruktiv og kritisk mod- og medspiller i virksomhedens ”store spørgsmål” om strategi, det finansielle grundlag mm.

Især i små og mellemstore virksomheder er der næppe råd til at have de nødvendige kompetencer og erfaringer ansat i den daglige organisation. Her er den professionelle bestyrelse i særlig høj grad en nødvendighed.

Enhver virksomhed lever i nutiden og skal leve og overleve i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at bestyrelsen har ”fingeren på pulsen” og ved, hvad der rører sig i erhvervsmiljøet og fornemmer, hvad der kommer.

Det er ikke et spørgsmål om: ”Hvem” man er. Ej heller ”hvad” man var – men ”hvad” man er.