Eksportrådgivning

eec as rådgiver om afsætning og eksport ved at kombinere praktiske markedsundersøgelser med datasøgninger. Rådgivningen henvender sig i særlig grad til små og mellemstore virksomheder, der påtænker at starte eller udvikle afsætningen på udenlandske markeder.

  • Forretningsplaner
  • Eksportdiagnoser
  • Eksportforberedelse
  • Markedsføringsplaner
  • Virksomhedssamarbejde
  • Identifikation af samarbejdspartnere
  • Sparringspartner
  • Leverandørcirkler
  • Eksportstart
  • Finansierings- og støttemuligheder

Tidligere tilknyttet konsulent for Eksportrådet i Udenrigsministeriet.

Se artikel fra Factuelt om vores arbejde hos Eksportrådet.

Cases i forbindelse med eksportforberedelse for små og mellemstore danske virksomheder: