EU-rådgivning

Lobbyisme er hovedsageligt at:

 • Informere
 • Overbevise
 • Influere
 • Prækvalificere

Lovgivningsmæssig lobbyisme: ”up stream” lobbyisme
Projekt-lobbyisme: ”down stream” lobbyisme

Hovedopgaverne for en projekt-lobbyist:

 • Fortolke og selektere information
 • Rådgive og forudsige
 • Etablering af samarbejde mellem General Direktoraterne
 • ”Small talk” med EU-funktionærer og kontakter
 • Etablering af personlige EU-kontakter og møder
 • Etablering af kontakter med organisationer fra erhvervslivet
 • Arrangering af møder mellem klienter og EU-kontakter
 • At have indgående kendskab til bl.a. Europa-Kommissionens struktur og arbejdsmetoder
 • Kendskab til hvad der ligger i ”værktøjskassen”

Læs mere herunder:

Dit Europa, dine muligheder

Sådan gør du forretninger i EU: http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_da.htm

Vil du vide, hvad EU gør for at sætte skub i små virksomheder i Europa og på det globale marked, og hvad EU kan gøre for din virksomhed? Denne portal samler alle oplysninger, som EU kan give om og til SMV’er – lige fra praktiske råd til politiske spørgsmål, fra adressen på lokale kontaktpunkter til links til netværk.

Link: http://ec.europa.eu/small-business/index_da.htm

Forretningspartnere & offentlige kontrakter

Partnerskaber er et aktiv for iværksættere. Mulighederne for gensidigt fordelagtige partnerskaber i den private sektor rækker fra produktionsordninger til fælles forskningsprojekter i hjemland eller udland. Offentlige myndigheder tilbyder også virksomheder forskellige muligheder – offentlige kontrakter udgør en betydelig andel af EU’s bruttonationalprodukt (BNP).

Link: http://ec.europa.eu/small-business/funding-partners-public/business-procurement/index_da.htm

Oversættelse og sproghjælp

Har du brug for hjælp til at forstå websteder, der ikke findes på dit sprog? Er du faret vild i EU-terminologien? Tjek listen nedenfor med terminologi og oversættelsesressourcer, som EU har lagt ud til onlinebrug.

Link: http://ec.europa.eu/small-business/support/translation/index_da.htm

Oversigt over EU-tilskud

http://ec.europa.eu/danmark/publikationer/tilskud/index_da.htm

Oversigt over EU’s indre marked

Hvordan kan  virksomheden få hjælp i forbindelse med handelshindringer indenfor de 28 medlemslande i EU.

www.indremarkedscenter.dk